Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.teatr.pw.edu.pl/.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 28.03.2024r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.03.2024r..

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Kaliny Rzeźnik, mailowo – kalina.rzeznik@pw.edu.pl lub teatr@pw.edu.pl lub telefonicznie – 22 234 69 89.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Politechniki Warszawskiej nie posiada swojej siedziby. Biuro Teatru znajduje się w Domu Studenckim „Bratniak – Muszelka”.

Budynek znajduje się przy ul. Grójeckiej.

Opis sposobu dojścia lub dojazdu.

• Pieszo
Dojście chodnikiem wzdłuż ulicy Grójeckiej oraz placu Narutowicza jest dość równe i szerokie. Przejście dla pieszych przed placem Narutowicza wyposażone jest w obniżony oznakowany krawężnik. Brak na przejściu sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej.
• Pociągiem
Najbliższe stacje kolejowe to Dworzec Warszawa Zachodnia oraz Dworzec Warszawa Centralna / Warszawa Śródmieście znajdujące się w odległości ok. 2 km. Na dworcu oraz peronach Dworca Centralnego występują udogodnienia typu: oznakowanie nawierzchni (chodnika, peronu), windy, ruchome pochylnie, oznakowanie graficzne dojść do peronów, dostępna jest też obsługa OzN przy kasach w holu głównym. Z przejścia nadziemnego przy ul. Emilii Plater możliwe jest dojście do hali głównej dworca oraz do przystanków autobusowych / tramwajowych przy Al. Jerozolimskich. Przejścia podziemne z przystanków tramwajowych / autobusowych przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alej Jerozolimskich są niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Trasy podziemnych przejść są dość skomplikowane, samodzielna orientacja w kierunku dworca jest utrudniona. Informacje na temat skorzystania z pomocy asystenta oraz udogodnień znajdują się na stronie .

• Autobusem / Tramwajem / Metrem
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się na placu Narutowicza oraz przy ul. Grójeckiej.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy placu Narutowicza.
Stacja metra Politechnika znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Waryńskiego. Winda do metra znajduje się przy wejściu od skrzyżowania ul. Waryńskiego i Polnej. Jest to zewnętrzna winda osobowa z dojazdem na poziom przejścia podziemnego. Dojazd na peron stacji metra możliwy jest przez kolejną windę znajdującą się przy bramkach kontroli biletowej.
• Samochodem
Najbliższe łącznie 3 miejsca parkingowe dla OzN znajdują się przy ulicy Mochnackiego (około 400m) oraz 1 miejsce na rogu ulicy Filtrowej z Placem Narutowicza (około 200 m od budynku). W przypadku miejsca przy ul. Filtrowej, niebieska koperta wyznaczona jest na chodniku z bezpośrednim wyjściem na prawą lub lewą stronę. Miejsca są dobrze oznakowane i widoczne.
Na dziedzińcu przyległym do DS znajdują się nieformalne miejsca postojowe przeznaczone dla mieszkańców, pracowników. Nie są to miejsca ogólnodostępne, brak wśród nich miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na dziedziniec jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu. Miejsca parkingowe na dziedzińcu są oznakowane i ponumerowane. Nawierzchnia z płyt jest nierówna, liczne są krawężniki. Dziedziniec jest zamykany bramami.
• Taksówką
Najbliższy postój dla taksówek jest przy ulicy Noakowskiego 4, niedaleko Placu Politechniki oraz drugi przy ul. Uniwersyteckiej przy skrzyżowaniu z ul. Akademicką.
• Rowerem / hulajnogą
Najbliższy parking dla rowerów i hulajnóg znajduje się na chodniku przy ul. Uniwersyteckiej oraz przed wejściem od ul. Grójeckiej. Najbliższa stacja dokująca dla rowerów miejskich znajduje się na rogu ul. Grójeckiej i placu Narutowicza.

Wejście do budynku oraz obszar kontroli.

Główne drzwi wejściowe znajdują się od ulicy Grójeckiej. Wejście nie jest łatwe do zlokalizowania, natomiast w pobliżu drzwi znajdują się słupki blokujące parkowanie ustawione na chodniku. Drzwi są dwuskrzydłowe, ciężkie do otwarcia, a pojedyncze skrzydła zbyt wąskie. Przed drzwiami znajduje się niski półstopień. Stopnia nie można ominąć za pomocą pochylni. Budynek podlega kontroli dostępu. Wejście do budynku nie wymaga przejścia przez bramki kontroli. Wejście do strefy mieszkalnej odbywa się przy pomocy karty dostępu dla mieszkańców. Dla osób z zewnątrz, goście wchodzą na zaproszenie mieszkańca (z adnotacją w zeszycie). Osoby z zewnętrz są kierowane do działu administracji.
Drugie wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca wewnętrznego tzw. Studni. Oba wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób na wózku.
W holu wejścia głównego znajdują się 3 stopnie na półpiętro. Schodów nie można ominąć pochylnią lub poprzez urządzenie typu podnośnik. Schody są bez poręczy, każdy stopień jest oznakowany w sposób kontrastowy. Na półpiętrze po prawej stronie znajduje się portiernia. Obszar kontroli obejmuje wszystkie piętra łącznie z parterem. DS Bratniak – Muszelka składa się z dwóch budynków: Bratniaka i Muszelki. Kompleks nie posiada windy. W obu budynkach cztery kondygnacje są przeznaczone na pokoje dla studentów (od parteru do trzeciego piętra), połączone wewnątrz klatkami schodowymi. Centralna klatka schodowa umożliwia przejście między Muszelką i Bratniakiem.
W DS Bratniak zabudowa mieszkalna jest tzw. koszarowa, są to pokoje dwuosobowe oraz trzyosobowe. W skład pokoju wchodzą biurka wraz z lampką, łóżka, szafy, zlew wraz z lustrem, lodówka z zamrażarką.
W DS Muszelka zabudowa mieszkalna jest w większości segmentowa, są również pokoje jednoosobowe samodzielne. W segmentach znajdują się pokoje dwuosobowe lub jednoosobowe. W skład segmentu wchodzi aneks kuchenny wraz ze zlewem i lodówką oraz prysznic.
Na każdym piętrze są kuchnie. W budynku są sale wspólne takie jak: sala TV, sala bilardowa, sala bankietowa, sala ping -pong, rowerownia, siłownia oraz dodatkowe pomieszczenia, pralki i suszarki (w pomieszczeniu kuchni), pomieszczenia administracyjne, magazyn z czystą pościelą.

Komunikacja wewnętrzna w budynku
Budynki DS Bratniak – Muszelka mają prosty układ korytarzowy, po obu stronach głównej klatki schodowej znajdują się korytarze.
• Korytarze
Korytarze są szerokie, proste. Z korytarzy dostępne są wejścia do pokoi, pomieszczeń kuchni, toalet. W drzwiach do pomieszczeń mogą znajdować się progi. Drzwi nie są skontrastowane w stosunku do ścian.
• Schody
W budynku głównym znajdują się trzy klatki schodowe:
 Klatka schodowa w DS. Bratniak od strony placu Narutowicza,
 Klatka schodowa na wprost wejścia do DS. Muszelka
 Klatka schodowa znajdująca się na łączeniu domów studenckich.
Schody nie posiadają kontrastowych oznaczeń na stopniach, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Poręcz jest jednostronna.

• Windy
W budynku brak windy.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne) 
W budynku brak jest pochylni i pętli indukcyjnych .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. 
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania  z tłumacza języka  migowego.
Brak dostępu do tłumacza PJM w budynku.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym
Brak łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Budynek nie posiada oznakowania ani napisów w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne
W budynku brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia: sale audytoryjne, sekretariat, biblioteka, inne kluczowe miejsca dla budynku.
W budynku DS Bratniak – Muszelka znajdują się następujące pomieszczenia:
• Pomieszczenia mieszkalne – pokoje 1, 2 osobowe lub 3 osobowe
• Sale wspólne
• Sala TV, sala bilardowa, sala bankietowa, ping -pong, rowerownia, siłownia,
• Kuchnie ogólnodostępne na każdym piętrze,
• Pralki i suszarki (w kuchniach DS Muszelka)
• Pomieszczenia sanitarne,
• Pomieszczenia administracyjne, w tym recepcja
• Pomieszczenia techniczne, magazynowe.

Ewakuacja z budynku

Dla pięter od parteru do ostatniego piętra drogę ewakuacyjną stanowią boczne klatki schodowe. System alarmowy składa się z oświetlenia ewakuacyjnego oraz sygnalizacji dźwiękowej. W budynku na portierni oraz w administracji DS. znajdują się krzesła ewakuacyjne ułatwiające ewakuację z asystowaniem osobom ze szczególnymi potrzebami. Na piętrach znajdują się plany ewakuacyjne.

Mamy też krzesła ewakuacyjne, na portierni oraz w administracji DS.